Ga naar de inhoud

Fonds Gemeente Spaarbank Doetinchem

Sinds juli 1992 is de Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank actief in de gemeente Doetinchem. Het Fonds is voortgekomen uit de vroegere Gemeente Spaarbank en de Gemeente Doetinchem.

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank, kortweg Fonds Gemeente Spaarbank, heeft als doel het verlenen van ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of culturele strekking in de gemeente Doetinchem.

Kunst & Cultuur

Sport & Vrije Tijd

Zorg & Welzijn

Natuur & Milieu

Gesteunde projecten

Hier vindt u een selectie uit de gesteunde projecten

Aanvraagprocedure

Verzoeken om financiële steun moeten passen in het donatiebeleid en worden voorzien van uitgebreide motivatie en documentatie. De aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dienen inzicht te geven in:

  • de aard van de organisatie;
  • de doelstellingen;
  • de aard van het project/initiatief waarvoor steun wordt gevraagd;
  • de planning van het project/initiatief

Donatiebeleid

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank stelt een bescheiden bedrag beschikbaar voor het doen van donaties.

n de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven: “Het realiseren van of verlenen van financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking”. Dat betekent dat Fonds Gemeente Spaarbank zich in de praktijk richt op de volgende categorieën: Kunst & Cultuur, Sport & Vrije Tijd, Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu.

Verstrekkingscriteria:

1. Aanvragen welke vernieuwend zijn en een stimulans voor mens en maatschappij kunnen zijn verdienen de voorkeur;

2. Aanvragen mogen niet verenigingsgebonden zijn, maar dienen voor een breed deel van de Doetinchemse bevolking van nut te zijn;

3. De aanvraag mag uitsluitend bestemd zijn voor activiteiten gericht op de inwoners van de gemeente Doetinchem.

4. Een aantal zaken worden uitgesloten: er komen geen middelen beschikbaar voor stenen, meubilair, inventaris, speeltoestellen, (muziek) instrumenten, koorkleding, uniformen en bekostiging van jubilea;

5. Donaties worden verstrekt tot een maximum van € 3.000,– per aanvraag;

Regelgeving voor publicatie

Het bestuur van het Fonds Gemeente Spaarbank stelt het zeer op prijs als u publiciteit wilt geven aan een door haar verstrekte donatie. Wanneer u publiciteit aan een door u ontvangen donatie wilt geven mag u gebruik maken van het onderstaande logo.

Ook kunt u een verwijzing opnemen naar onze website: www.fondsgemeentespaarbank.nl

Geschreven artikelen dient u vooraf ter goedkeuring te overleggen. Dit kan per e-mail op info@fondsgemeentespaarbank.nl

Voorzitter

Mark Bouwmans

Secretaris

Gerrit Radstake

Penningmeester

Stan van Pul

Contact

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank
t.a.v. de heer G.C. Radstake
Slotlaan 115 
7006 HC Doetinchem 

info@fondsgemeentespaarbank.nl

We hebben geen telefoonnummer, maar als u contact wenst, stuur dan via de mail een verzoek om telefonisch contact op te nemen. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk.