Regelgeving voor publicatie


Het bestuur van het Fonds Gemeente Spaarbank stelt het zeer op prijs als u publiciteit wilt geven aan een door haar verstrekte donatie. Wanneer u publiciteit aan een door u ontvangen donatie wilt geven mag u gebruik maken van het onderstaande logo.


Geschikt voor drukwerk.


Geschikt voor internet.

Ook kunt u een verwijzing opnemen naar onze website: www.fondsgemeentespaarbank.nl

Geschreven artikelen dient u vooraf ter goedkeuring te overleggen. Dit kan per e-mail op info@fondsgemeentespaarbank.nl