Wijziging aanvraagprocedure


Belangrijke informatie van het Fonds Gemeente Spaarbank in verband met aanvragen voor een bijdrage van het fonds.


Ook het Fonds Gemeente Spaarbank heeft te kampen met de financiële crisis. Door teruglopende rendementen en het toenemen van het aantal aanvragen ziet het bestuur zich genoodzaakt om het uitgavenbeleid aan te passen. Doordat er minder geld beschikbaar is zal de bijdrage lager zijn dan de bijdragen die in het verleden verstrekt zijn.


Het bestuur wil de beschikbare gelden zo goed mogelijk verdelen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van een bijdrage van het fonds. Om in aanmerking te komen voor een donatie van het Fonds Gemeente Spaarbank moet uw aanvraag vóór 1 januari van het jaar waarin het evenement plaats zal vinden bij het fonds zijn ingediend. Dit kan een voorlopige aanvraag zijn waarbij u in ieder geval een begroting van de kosten en een projectbeschrijving meestuurt.