Fonds Gemeente Spaarbank in het kort


Werkgebied

Gemeente Doetinchem met haar dorpen Gaanderen en Wehl.

 

Doelstelling

Financiële steun verlenen aan projecten van maatschappelijke organisaties.

 

Oprichting en naamswijzigingen

10-02-1992 Stichting Gemeente Spaarbankfonds, vanaf 1994 Stichting VSB Fonds, vanaf 2001 Stichting Fortis Fonds, vanaf 2010 voorgezet onder de naam Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank, verkorte naam Fonds Gemeente Spaarbank.


Samenstelling bestuur

Stadhuis Doetinchem

Voorzitter: Burgemeester Mark Boumans

Secretaris: Gerrit Radstake

Penningmeester: Stan van Pul

Leden: Patrick Moors, Erkan Kocvigit

Ambtelijk secretaris: Diny te Witt

 

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar. In de vergadering van januari / februari worden de ingekomen verzoeken om een donatie voor dat kalenderjaar behandeld.

 

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank
T.a.v. de heer G.C. Radstake

Terborgseweg 4

7000 AH Doetinchem

E-mail: info@fondsgemeentespaarbank.nl

 

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak):

Terborgseweg 4

7005 BA Doetinchem