Aanvraagprocedure


Verzoeken om financiële steun moeten passen in het donatiebeleid en worden voorzien van uitgebreide motivatie en documentatie. De aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dienen inzicht te geven in:

 

- de aard van de organisatie;

- de doelstellingen;

- de aard van het project/initiatief waarvoor steun wordt gevraagd;

- de planning van het project/initiatief

 

Daarnaast dient de aanvraag voorzien te zijn van een overzichtelijke begroting en een dekkingsplan, alsmede van een exemplaar van de statuten en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Tevens moet de aanvrager aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te kunnen financieren. In alle gevallen is het ter bindende beoordeling aan het bestuur van het fonds om een aanvraag, zonder mogelijkheden van beroep, wel dan niet te honoreren.

 Wilt u nu meteen een aanvraag doen, dan kunt u via onderstaande knop het aanvraagformulier downloaden, invullen, printen en met de benodigde bijlagen insturen.

 

Download aanvraagformulier

 

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank
T.a..v. de heer G.C. Radstake

Terborgseweg 4

7000 AH Doetinchem

 

E-mail info@fondsgemeentespaarbank.nl

 

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak)

Terborgseweg 4

7005 BA Doetinchem